Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 176 (0.113 secs)
You searched for: subject:"tarany"
[1] 2 3 4     Next    Last
[audio]Tarany
tarany
Keywords: tarany
Downloads: 2,918
[audio]urdutarany
urdu tarany
Keywords: urdu tarany
Downloads: 509
[audio]Da Nawi tarano Gulcheen vol 11 - (¯`•¸·´¯) حقمل خراسانی (¯®`·¸•´¯)
here is new album Da Nawi tarano Gulcheen vol 11
Keywords: pushtu tarany
Downloads: 1,133
[audio]Esmatullah mashom 100 tarany - Botshikan Afghan
Esmatullah mashom 100 tarany
Keywords: esmatullah; masho; pashto; tarany; botshikan; pashto; tarany
Downloads: 19,998
[audio]Jamia Ki Mitii
جامعہ حفصہ کے متعلق نظم
Keywords: Naat Nazam Tarany
Downloads: 349
[audio]Sro Angrezanoo Ta Da Nel Masta Sapa Sha(www.botshikan.co.nr) - www.botshikan.co.nr
Sro Angrezanoo Ta Da Nel Masta Sapa Sha(www.botshikan.co.nr)
Keywords: botshikan; new; tarany; pashto
Downloads: 2,347
[audio]pa allah gran dedaee - Abo zubir
pashto nasheed taranee
Keywords: pashto; tarany; pokhto; nasheed
Downloads: 2,118
[audio]urdo tarany - Botshikan Afghan
urdo tarany
Keywords: urdo tarany botshikan
Downloads: 2,289
[audio]Muhammadi Karwan Jihadi Tarany Nasheed , Naat , Nazam . Marwat - Mujahid Khushal Marwat
Lakki Marwat Jihadi Karwan . Muhammadi Karwan Mujahideenu Tarany . Ghazian Shaheedanu numuna
Keywords: Lakki Marwat Jihadi Tarany
Downloads: 4,971 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[audio]DA_INQELAB_NAGHMEE_DARWESH - Toorabora
NEW,PASHTO,TARANY,FAQEER,MOHAMMAD,DARWESH
Keywords: NEW; PASHTO; TARANY; FAQEER; MOHAMMAD; DARWESH
Downloads: 534
[audio]DA _INQELAB_NAGHMEE_DARWESH&HEDARY - Toorabora
http://archive.org/download/DA_INQELAB_NAGHMEE_DARWESH/DA_INQELAB_NAGHMEE_DARWESH_vbr_mp3.zip
Keywords: NEW; PASHTO; TARANY; FAQEER; MOHAMMAD; DARWESH
Downloads: 2,317
[audio]Mohammad Tahir Bahar Pashto tarany - botshikan
Mohammad Tahir Bahar Pashto tarany
Keywords: Mohammad Tahir Bahar Pashto tarany tarani
Downloads: 6,618
[audio]Ghbarg_mojona_Hanafi - Toorabora
ÙرÙÙا ÙÙټر د٠ګÚÙد٠ÙÚ٠تÙرÙاÙÙÙ ÙارÙا٠تÙرÙÚÙ ÙÙ٠زÙرÙاÙÙÙ ÙارÙا٠تÙرÙÚ٠ددÙÙا ÙاÚ٠پ٠ارÙا٠شÙÙد٠Ùد ÙÙÙÙد ÙÙا جاÙا٠شÙÙد٠ګراÙÙ ÙÙدز Ù٠دسپÙÚÙÙ Ø´Ùادت Ùبار٠دÙÙدÙز خاÙر٠ت٠شÙ٠ګ٠دارغÙا٠ګراÙ...
Keywords: pashto; nasheed; tarani; talibanoo; tarani; new; tarany; afghanistan; toora; bora
Downloads: 913
[audio]Da Nawi tarano gulcheen vol 12 - HAQMUL KHRASANI
here is another pushtu Anasheed album called Da Nawi tarano gulcheen vol 12 i hope you like it insha Allah
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 1,621
[audio]Da nawi tarano gulcheen vol 19 - HAQMUL KHURASANI
Da nawi tarano gulcheen vol 19
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 1,882
[audio]Da nawi tarano Gulcheen(Da janna wasiyat ) vol22 - HAQMUL KHURASANI
New and nice pushtu Anasheeds
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 2,394
[audio]Da nawi tarano gulcheen vol 17 - HAQMUL KHURASANI
خپ٠ÙرÙر Ø­ÙÙ٠خراساÙÛ Ù¾Ù Ø®Ù¾Ù٠دعاګاÙÙ Ú©Û ÙÙ ÙÛرÙÛ
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 1,271
[audio]Da nawi tarano gulcheen vol 18 - HAQMUL KHURASANI
New and nice nasheed album
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 1,616
[audio]Da nawi tarano gulcheen vol 14 - HAQMUL KHURASANI
another very nice album
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 1,207
[audio]Da Nawi Tarano Gulcheen 15 - HAQMUL KHURASANI
NEW PUSHTU NASHEED ALBUM VOL 15
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 1,564
[movies]Darwaghjana_Media_Sami_ullah_shahid_Asmat_ullah_mashom - http://botshikan.wordpress.com
media lies_Darwaghjana_media
Keywords: samiuallah; shahid; esmatullah; mashom; video; tarani; tarany; taliban
Downloads: 1,193
[audio]Da nawi tarano gulcheen vol 13 - HAQMUL KHURASANI
another very nice album
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 1,484
[audio]Shaheed Gul Ahmad Ahrar bayanona - Botshikan Afghan
Shaheed Gul Ahmad Ahrar bayanona
Keywords: Botshikan; pashto; tarani; tarany; taqrerona; Shaheed Gul Ahmad Ahrar bayanona
Downloads: 2,273
[audio]Da nawi tarano gulcheen vol 16 - HAQMUL KHURASANI
Da nawi tarano gulcheen vol 16
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 1,334
[audio]Da Navi Tarano Gulcheen vol 11 - HAQMUL KHURASANI
The new pushtu Anasheed Album is called (Da Navi Tarano Gulcheen vol 11) hope you will like
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 1,257
[audio]Da nawi tarano gulcheen (faqeer) vol 20 - HAQMUL KHURASANI
faqeer new Album
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 4,591
[audio]MuftiSaeedArshad - www.jmmpak.org
Collection of Audio Hamd o Naat of Mufti saeed arshad al hussaini
Keywords: mufti saeed arshad al hussaini; jmmpak; naat; hamd; tarany; nazam
Downloads: 141,740
[audio]Faqir_Mohammad_Darwesh_Album_2 - www.botshikan.co.nr
  مشهور، نامتو دمظلومانوداهونو منعكس كوونكى لوي مبارز اوداسلامي امارت ترجمان الحاج ملافقيرمحمددرويش دترانو دوهمه مجموعه دبت شكن خپرندويه ادارى لخوا نشر شوه   عالمه وګورى ستر شان دعلم،خداي داباد لري جهان دعلم 4.7 MB   الله دركړۍ څومره لوړ مقام دې فيدائي دستا دې قربانى ته 5.4 MB ...
Keywords: Alhaj; faqir; mohammad; darwesh; new; pashto; tarany; tarani; taranee
Downloads: 15,983
[audio]Da Ghamono Ghobal (Aslmatullah Mashoom,Wali zama raza) - HAQMUL KHURASANI
one of the best album of brother asmatullah mashoom
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 1,250
[audio]Da Nawi Tarano Gulcheen(Marhaba Ghazi ) vol23 - HAQMUL KHURASANI
New and nice pushtu Anasheeds
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 4,783
[audio]Da nawi tarano gulcheen vol 21 - HAQMUL KHURASANI
New and nice nasheeds
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen
Downloads: 2,338
[movies]che saba shi gham paida shi
https://www.facebook.com/PashtoTaranyMORE Tarany
Keywords: waziristan taliban pashto tarane tarany pashto nazam sangar waziristan lakki marwat zatonkhel
Downloads: 136
[audio]Da nawi tarano gulcheen(DA JIHAD GHAG)VOL 27 - HAQMUL KHURASANI
Da nawi tarano gulcheen(DA JIHAD GHAG)VOL 27
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban
Downloads: 2,050
[audio]SHPLAI DA MASHINDARO - HAQMUL KHURASANI
VERY NICE NASHEED ALBUM BY BROTHER AKHTAR MUHAMMAD BHAR AND RAJI
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish
Downloads: 2,060
[audio]Mohem Droos by Molwi Abdul Rehman Akhunzada hafizaullah - HAQMUL KHURASANI
very very nice lactures by Molwi Abdul Rehman Akhunzada hafizaullah must listen
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Taqareer; Darsona
Downloads: 2,025
[audio]Da Faqeer Muhammad Darwaish Tarany vol 3 - HAQMUL KHURASANI
da alhaj Mujahid Faqeer Muhammad Daraish da tarano Album vol 3
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish
Downloads: 3,736
[audio]Da nawi tarano gulcheen vol 25 - HAQMUL KHURASANI
(¯`â¢Â¸Â·Â´Â¯) Da nawi tarano gulcheen vol 25(¯®`·¸â¢Â´Â¯)
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban
Downloads: 936
[audio]Da nawi tarano gulcheen vol 24 - HAQMUL KHURASANI
Da pushtu nawi tarano gulcheen vol 24
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban
Downloads: 990
[audio]Da Faqeer Muhammad Darwaish Tarany vol 1 - HAQMUL KHURASANI
da alhaj Mujahid Faqeer Muhammad Daraish da tarano Album vol 1
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish
Downloads: 4,374
[audio]Da Faqeer Muhammad Darwaish Tarany vol 4 - HAQMUL KHURASANI
DA Alhaj Mujahid Faqeer Muhammad Daraish da tarano Album vol 4
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish
Downloads: 3,167
[audio]Da Faqeer Muhammad Darwaish Tarany vol 5 - HAQMUL KHURASANI, AT-TALIB MEDIA
da alhaj Mujahid Faqeer Muhammad Daraish da tarano Album vol 5
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish
Downloads: 3,375
[audio]Da nawi tarano gulcheen(Draoghjena Media)VOL 26 - HAQMUL KHURASANI
Da nawi tarano gulcheen vol 26
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban
Downloads: 954
[audio]Da NawiTarano Gulcheen(PA GULONO KI BABRAI ) VOL 29 - HAQMUL KHURASANI, AT-TALIB MEDIA
Da NawiTarano Gulcheen(PA GULONO KI BABRAI ) VOL 29
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban
Downloads: 1,353
[audio]Da NawiTarano Gulcheen(SHIKAST BA MUNY) VOL 28 - HAQMUL KHURASANI
Da NawiTarano Gulcheen(SHIKAST BA MUNY) VOL 28
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban
Downloads: 1,256
[audio]Da Faqeer Muhammad Darwaish Tarany vol 2 - HAQMUL KHURASANI
da alhaj Mujahid Faqeer Muhammad Daraish da tarano Album vol 2
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish
Downloads: 7,036
[audio]Arabic Nasheed With Translation
Arabic nasheeds by Arabic BrothersWe salute to our Arabic Brothers ( From Khurasan ).
Keywords: tarany; nasheed; poems; nazams; tarany; nasheeds; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad.Asmatullah Mashoom; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad; Akhter Muhammad Bhar; Wali zama raza; Qazi Mula Adil; Merajuddeen raji; Abdul sattar hanafi.Asmatullah Mashoom; taqreerona; islami kitabona; Tahir bahar; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad; Akhter Muhammad Bhar; Muhammad ismail sungari; Wali zama raza; Qazi Mula Adil; Merajuddeen raji; SYED RASOOL MAZHARI; MUHAMMAD JUMA SAJID; Abdul sattar hanafi.Asmatullah Mashoom; taqreerona; islami kitabona; Qari habibi wardag; Tahir bahar; urdu tarany; pushtu darsona; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish; Arabic nasheed; arbi nasheed; arabic; arabic language; urdu tarany
Downloads: 154
[audio]Najoom--E--Hidayat - HAQMUL KHURASANI,AL.BADAR MEDIA
nice urdu nasheed album
Keywords: Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad; Akhter Muhammad Bhar; Wali zama raza; Qazi Mula Adil; Merajuddeen raji; Abdul sattar hanafi.Asmatullah Mashoom; taqreerona; islami kitabona; Tahir bahar; urdu tarany
Downloads: 3,037
[audio]1 Mum And Dad
zain bhikha song
Keywords: urdunasheeds; tarany; tarany; nasheeds; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad.Asmatullah Mashoom; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad; Akhter Muhammad Bhar; Wali zama raza; Qazi Mula Adil; Merajuddeen raji; Abdul sattar hanafi.Asmatullah Mashoom; taqreerona; islami kitabona; Tahir bahar; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad; Akhter Muhammad Bhar; Muhammad ismail sungari; Wali zama raza; Qazi Mula Adil; Merajuddeen raji; SYED RASOOL MAZHARI; MUHAMMAD JUMA SAJID; Abdul sattar hanafi.Asmatullah Mashoom; taqreerona; islami kitabona; Qari habibi wardag; Tahir bahar; urdu tarany; pushtu darsona; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish; Arabic nasheed; arbi nasheed; arabic; arabic language; urdu tarany; poems
Downloads: 139
[audio]Urdu Nasheeds,Nazams,Tarany ( Audio ) - Mujahideen
FOR MOREARABICURDUPASHTOO          TARANY VISITاردوFor UrduVisithttps://archive.org/details/UrduAudioNasheedsTo download allhttps://ia601602.us.archive.org/21/items/UrduAudioNasheeds/UrduAudioNasheeds_vbr_mp3.ziphttps://archive.org/details/UrduMixNazmeehttp://www.youtube.com/user/ugerWadi/videos = A lot of Urdu Nasheedshttp://www.youtube.com/user/ugerWadi1/videoshttp://www.qital.4shared.comhttp://www.4shared.com/folder/agayiLjs/_online.htmlwww.nazmay.comwww.saray-taranay.comعمرمی...
Keywords: urdunasheeds; tarany , tarany; nasheeds; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad.Asmatullah Mashoom; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad; Akhter Muhammad Bhar; Wali zama raza; Qazi Mula Adil; Merajuddeen raji; Abdul sattar hanafi.Asmatullah Mashoom; taqreerona; islami kitabona; Tahir bahar; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad; Akhter Muhammad Bhar; Muhammad ismail sungari; Wali zama raza; Qazi Mula Adil; Merajuddeen raji; SYED RASOOL MAZHARI; MUHAMMAD JUMA SAJID; Abdul sattar hanafi.Asmatullah Mashoom; taqreerona; islami kitabona; Qari habibi wardag; Tahir bahar; urdu tarany; pushtu darsona; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish; Arabic nasheed; arbi nasheed; arabic; arabic language; urdu tarany ,poems
Downloads: 56,671
[audio]http://allnasheed.wordpress.com/ - http://allnasheed.wordpress.com/
http://allnasheed.wordpress.com/ all abu ali nasheed and songs
Keywords: urdunasheeds; tarany; tarany; nasheeds; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad.Asmatullah Mashoom; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad; Akhter Muhammad Bhar; Wali zama raza; Qazi Mula Adil; Merajuddeen raji; Abdul sattar hanafi.Asmatullah Mashoom; taqreerona; islami kitabona; Tahir bahar; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish.Adul hakeem sajjad; Akhter Muhammad Bhar; Muhammad ismail sungari; Wali zama raza; Qazi Mula Adil; Merajuddeen raji; SYED RASOOL MAZHARI; MUHAMMAD JUMA SAJID; Abdul sattar hanafi.Asmatullah Mashoom; taqreerona; islami kitabona; Qari habibi wardag; Tahir bahar; urdu tarany; pushtu darsona; Pushtu Anasheeds; pushtu tarany; pushtu nazmona; pushtu Gulcheen. alemarah; Taranee; taliban; faqeer Muhammad Darwaish; Arabic nasheed; arbi nasheed; arabic; arabic language; urdu tarany; poems
Downloads: 109
[1] 2 3 4     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

audio
movies